Григорій Сковорода. Повне зібрання творів у двох томах

КИЇВ — 1973


Том перший. Пісні. Вірші. Байки. Трактати. Діалоги

Том другий. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи


Іменний покажчик до обох томів.
Сковорода Г. Повне зібрання творів
У 2-х т. — К.: Наукова думка, 1973. — Т. 1. — 532 с.; — Т. 2. — 576 с.
До цього видання увійшли всі ориґінальні твори Сковороди. Твори розміщено у хронологічному порядку.
До першого тому увійшли літературні та філософські твори Г. Сковороди, написані ним з середини 50-х до середини 70-х років XVIII ст.
До другого - твори, написані з середини 70-х років XVIII ст. до кінця життя. Крім філософських творів, тут публікуються понад 120 листів Сковороди,значна частина яких написана латинською мовою, здійснені Сковородою переклади творів Плутарха і Ціцерона та інші матеріали, які є джерелом вивчення життя, творчості та світогляду мислителя. У другому томі вміщено написану М. Ковалинським біографію Г. С. Сковороди та кілька листів до Сковороди його сучасників.

Джерело: izbornyk.org.ua
http://litopys.org.ua/skovoroda/skov.htm
Електронна бібліотека давньої української літератури

Hosted by uCoz